วัสดุกรอง

KK-2 BIO MEDIA (100LITRE)

PRICE : 3,600 THB

พู่กรองดักตะกอนขนาดเล็ก 70x12 cm

PRICE : 120 THB

พู่กรองดักตะกอนขนาดใหญ่ 100x15 cm

PRICE : 170 THB

FILTER MAT (CUBIC)

PRICE : 20,000 THB

FILTER MAT 1Mx2Mx4CM

PRICE : 2,000 THB

Profidrum Eco 45/40

PRICE : 150,000 THB

Profidrum Eco 55/40

PRICE : 170,000 THB

Profidrum Eco 65/40

PRICE : 190,000 THB

Profidrum Eco 65/60

PRICE : 220,000 THB

Profidrum CombiBio 15

PRICE : 190,000 THB

Profidrum CombiBio 30

PRICE : 220,000 THB

Profidrum CombiBio 50

PRICE : 270,000 THB

Profidrum CombiBio 30 TC

PRICE : 235,000 THB

Profidrum CombiBio 50 TC

PRICE : 285,000 THB

Profidrum CombiBio 60 TC

PRICE : 325,000 THB

TOTAL : 15