FILTER MAT 1Mx2Mx4CM

CODE : 39

PRICE : 2,000 THB

DETAIL :

แผ่นใยกรองที่นิยมทั่วโลก ความละเอียดสูง ล้างง่าย มีน้ำหนักเบา คงทนนาน 10 ปี มีพื้นที่ให้จุลินทรีย์เกาะสูงกว่า 500 m2/m3 ซึ่งมากกว่าปะการัง 10 เท่าตัว ไม่ละลายสารใดๆออกมาสู่น้ำ ไม่ทำให้น้ำกระด้างขึ้น ผลิตจาก PVC


1/2 คิว  ราคา 20,000 บาท

1 คิว ขึ้นไป  ราคา 19,500 บาท

1 1/2 คิว  ราคา 19,000 บาท

2 คิว  ราคา 18,500 บาท

2 คิว ขึ้นไป  ราคา 18,000 บาท