FILTER MAT 1Mx2Mx4CM

CODE : 39

PRICE : 2,000 THB

DETAIL :

แผ่นใยกรองที่นิยมทั่วโลก ความละเอียดสูง ล้างง่าย มีน้ำหนักเบา คงทนนาน 10 ปี มีพื้นที่ให้จุลินทรีย์เกาะสูงกว่า 500 m2/m3 ซึ่งมากกว่าปะการัง 10 เท่าตัว ไม่ละลายสารใดๆออกมาสู่น้ำ ไม่ทำให้น้ำกระด้างขึ้น ผลิตจาก PVC