KK-2 BIO MEDIA (100LITRE)

CODE : 30

PRICE : 3,600 THB

DETAIL :

DETAIL : วัสดุกรองรุ่นใหม่ ผลิตจากพลาสติค Polyethylene มีค่าความถ่วงจำเพาะ 0.95 หรือเบากว่าน้ำ 5% มีพื้นที่การเกาะของแบคทีเรียสูงสุดถึง 850 Sq.m/Cb.m เมื่อใช้งานแบบ FIX และ 550 Sq.m/Cb.m (Protected surface) เมื่อใช้งานแบบ MOVING ใช้งานได้สมบูรณ์แบบทั้งการกรองแบบกายภาพ และชีวภาพ ใช้งานได้ทั้งแบบ FIX BED และ MOVING BED อีกทั้งยังใช้ได้ดีกับการกรองแบบ WET&DRY ใน TRICKLE TOWER และ DEGAS ได้ดีเยี่ยมในระบบ BAKKI SHOWER เป็นตัวกลางการกรองที่สมบูรณ์แบบ ในด้านรูปร่าง น้ำหนักเบา ล้างทำความสะอาดง่ายและเบาแรงทำความสะอาดตัวเองได้เมื่อใช้ระบบกรองแบบ MOVING BED,TRICKLE TOWER และ BAKKI SHOWER วัสดุทำจากพลาสติก POLYETHYLENE แข็งแรง เหนียวทนทานต่อสารเคมีมีความถ่วงจำเพาะที่เหมาะสม จึงทำให้ใช้งานแบบ MOVING BED ได้สมบูรณ์แบบ KK-2 จำนวน 1 กระสอบหนัก 15kg มีปริมาตรเท่ากับ 100 ลิตร KK-2 แต่ละเม็ดมีขนาด 11mm X 7mm **ข้อแนะนำการใช้งาน** 1) ในระยะ 2-3 วันแรกของการใช้งาน KK-2 ในระบบMOVING BED ตัวกลางKK-2 จะยังเคลื่อนตัวได้ไม่ดีนัก ต้องทำการลดแรงตึงผิวโดยการนำไปแช่น้ำผสมด่างทับทิม เพื่อลดแรงตึงผิวไล่อากาศออก และเพื่อปรับพื้นผิวให้จุลินทรีย์เกาะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2) ปริมาตร KK-2 ที่แนะนำให้ใช้ใส่ลงในช่องกรอง = 50% ของปริมาตรความลึกช่องกรอง 3) การนำไปใช้ในระบบ MOVING BED ตัวกลาง KK-2 จะเคลื่อนตัวได้ดีที่สุดในช่อง ทรงแคบและลึก และการจัดวางตำแหน่งของหัวลมควรวางให้ทั่วพื้นถังกรองนั้น รวมทั้งต้องมีการเติมอากาศในอัตรา 60 ลิตร / นาที / KK-2=100 ลิตร เป็นอย่างน้อย