KK FILTER TANK 660L

CODE : 59

PRICE : 14,000 THB

DETAIL :

KOIKICHI FISH FARM เราคิดและออกแบบบ่อกรองสำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบที่สุด เอนกประสงค์สามารถนำไปดัดแปลงใช้กับบ่อคอนกรีต, บ่อพลาสติก หรือบ่อผ้าใบได้ ผลิตจาก Fiberglass เสริมโครงเเข็งแรง น้ำหนักเบา และพื้นผิวที่ใช้เคลือบภายใน ใช้สีระดับ Food grade ปลอดภัยต่อปลา และมีความละเอียดระดับ Nano ทำให้สะอาด และทำความสะอาดง่าย ตัวบ่อกรอง KK-FILTER พร้อมฝาปิดมีขนาดวงนอกกว้าง 60cm ยาว 145cm สูง 100cm ปริมาตรความจุภายในสุทธิ 660 ลิตร **จัดส่งต่างจังหวัดคิดอัตราตามจริงตามค่าเหมารถ ** **ไม่รับบริการติดตั้ง แต่เราหาช่างภายนอกเหมาติดตั้งให้คิดอัตราตามช่างเหมา**