PARA-CIDE 100ML

CODE : 49

PRICE : 700 THB

DETAIL :

ยารักษาและฆ่า Parasite เช่น หนอนสมอ ปลิงใส เห็บระฆัง ตัวยาหลักคือ Praziquantel ที่ทำลายปรสิตอย่างกว้างขวางแต่ไม่เป้นพิษต่อเหงือกและตัวปลา การใช้ผสมน้ำ 1cc / น้ำ 1 ตัน แช่1วัน แล้วเว้น2วัน ใส่ทั้งหมด3ครั้ง ตัวอย่างเช่น วันที่ 1,4,7