BAC-STOP 100ml

CODE : 48

PRICE : 350 THB

DETAIL :

ยารักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่นอาการ ตัวแดง,ตกเลือด,เส้นเลือดขึ้น,เป็นจ้ำ,เป็นแผลหลุม ครีบและหางเปื่อย,ลอยนิ่งไม่กินอาหาร,หัวดิ่งหางชี้,แยกตัว ชื่อสามัยทางยาคือ Enrofloxacin เป็นยาที่ออกฤทธิ์กว้างขวางทั้งแบคทีเรียแกรม+ และแกรม- รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับ Paracide หรือยาฆ่าปรสิตในช่วงกักโรคสำหรับปลาใหม่

การใช้ผสมน้ำ 40-50 cc ต่อน้ำ 1000 ลิตรหรือ 1 ตัน ใช้แช่ติดต่อกันอย่างน้อย 7-14 วัน เปลี่ยนถ่ายน้ำวันละ 30 % เพื่อลดค่าของเสียในช่วงการรักษา  

ข้อแนะนำ เก็บให้ห่างมือเด็ก และเก็บในที่แห้ง ปลอดแสง