BOTTOM DRAIN (4 INCH)

CODE : 44

PRICE : 3,100 THB

DETAIL :

สะดือบ่อสำเร็จรูปเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้ว(25cm) ขนาดท่อออกไปเชื่อมบ่อกรอง 4 นิ้ว เป็นระบบสะดือแบบใช้แรงดึงน้ำแนวนอนรอบๆโดม ทำให้การดึงน้ำจากแนวพื้นบ่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงรีดน้ำเพื่อดึงตะกอนจากจุดที่อยู่ห่างจากสะดือได้ดีกว่าสะดือตะแกรงหงายขึ้นทั่วไป ช่องห่างทางน้ำเข้าสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ เพื่อปรับแรงดึงและปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับสมดุลย์ วัสดุทำจาก PVC หนาทนทาน ใช้งานง่าย เรียบร้อย ตัดปัญหารอยรั่วจากงานหล่อสะดือบ่อ ประหยัดค่าแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย รับน้ำผ่านได้ไม่เกิน 300ตัน /วัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร ที่รอบการกรอง 15 รอบกรอง/วัน