1st ZNA EAST THAILAND JUNIOR KOI SHOW 2022 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 54 koi to this koi show in Thailand on 15th May 2022. 37 Koi out of 54 won 37 prizes. Among these prizes, there are 6 Major prizes, 13 Winner prizes, 8 first prizes and 10 second prizes the success rate is 68.51% from total entered koi.

BABY CHAMPION C 30 BU

Owner: PORPLA CHIANGRAI

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MINI CHAMPION A 20 BU

Owner: MR.NITIPHAN SANKAKORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE A 30 BU

Owner: MR.ANUCHIT SARIDEE

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: MATRIX KOI

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE B 40 BU

Owner: BENZ & SUNNY

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE B 20 BU

Owner: MR.PANSA JUANGSURA

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE C 35 BU

Owner: MR.SURAPONG CHAIWEWATAGOON

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 45 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.VORAPHOT ASSAVANIWEJ

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 40 BU

Owner: MR.RATTANACHAI PAHTARADILOAK

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 40 BU

Owner: GOSEI KOI

Breeder: AOKI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MOYOMONO & HIKARI UTSURIMONO 35 BU

Owner: MR.CHANVIT SIRIPORN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.JAY PHIPHAKKHAVONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MUJIMONO 30 BU

Owner: MR.TIPPAWAN RANGSISRI

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: LOVE AND LIKE KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.NUTTWIT WATTANASAKULPONG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIMONO 20 BU

Owner: GOSEI KOI

Breeder: TANI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 20 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.TOSSRI KHOWSURAT

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 45 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 35 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: SAKAI CO

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: SUPREME KOI FARM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MATRIX KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.KANTANAT SITTHIWONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: MR.GAO

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: SAKAI CO

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKA 45 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHIRO UTSURI 45 BU

Owner: MR.CHANWIT SUTTHIPRAWAT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UPKAWARIMONO 45 BU

Owner: GOSEI KOI

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP HIKARI MOYOMONO & HIKARI UTSURIMONO 45 BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKA 40 BU

Owner: MR.PANSA JUANGSURA

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKA 35 BU

Owner: MR.RATCHAKIT SAKULANUCHIT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 35 BU

Owner: MR.RATTANACHAI PAHTARADILOAK

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: MR.RATTANACHAI PAHTARADILOAK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKA 20 BU

Owner: MR.KRIENGSAK RATTATAGOSOL

Breeder: SAKAI COKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM