55th ZNA All JAPAN 2019 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 4 koi to this koi show in Japan on 8th November 2019. 4 Koi out of 4 won 5 prizes. Among these prizes, there are 2 Major prizes, 2 1st prizes and 1 3rd prizes the success rate is 100% from total entered koi.

BEST IN SIZE + 3rd PRIZE KOHAKU 85 BU

Owner: MR.AKARADECH RANGSAN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI

BEST IN SIZE + 1st PRIZE KOHAKU 65 BU

Owner: MR.BORRIPATARA WONGPRACHOM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI

1st PRIZE KOHAKU 80 BU

Owner: MR.AKARADECH RANGSAN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI

1st PRIZE KOHAKU 75 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM