54th ZNA All JAPAN 2018 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 4 koi to this koi show in Japan on 11st November 2018. 2 Koi out of 2 won 2 prizes. Among these prizes, there are 1st prizes and 2nd prizes the success rate is 50% from total entered koi.

1st PRIZE TAISHO SANSHOKU 70 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: SAKAI FISH FARM

2nd PRIZE SHOWA SANSHOKU 75 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI