3rd INTERNATIONAL JUNIOR KOI SHOW 2015 (JAPAN)

Koikichi fish farm on behalf of our customers entered 25 koi to this koi show in Niigata, Japan on 25th April 2015.We got 18 prizes , Grand Champion , 1 Size Champion , 2 Gold prize , 4 Silver prize and 10 Bronze prize which is 72% Success rate

GRAND CHAMPION 36BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SIZE CHAMPION 24BU

Owner: MR.KITTTHIPONG ARJSAMART

Breeder: NOGAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

GOLD PRIZE BEKKO 15BU

Owner: MR.NUTTAWAT PRADITKAMOLLERT

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

GOLD PRIZE SHOWA 15BU

Owner: MR.THANAKORN WANGKARNCHANAPAS

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SILVER PRIZE SHOWA 40BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SILVER PRIZE KOHAKU 30BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: OISHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SILVER PRIZE SANKE 25BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SILVER PRIZE SHOW 25BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE KOHAKU 35BU

Owner: MR.KITTTHIPONG ARJSAMART

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE KOHAKU 30BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: OISHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SANKE 25BU

Owner: MR.THANAWAT RUAMSUPNUKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE KOHAKU 25BU

Owner: MR.THANIPONG PEERATUMRONGSITT

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SHOWA 25BU

Owner: MR.CHUMPOL SRIYAPAI

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE KOHAKU 20BU

Owner: MR.PANJASIT SRINIKAM

Breeder: OISHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SANKE 20BU

Owner: MR.JEW SUPACHAI

Breeder: OISHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SHOWA 20BU

Owner: MR.THANAKORN WANGKARNCHANAPAS

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SANKE 20BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE KOHAKU 15BU

Owner: MR.JEW SUPACHAI

Breeder: OISHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM