ALL JAPAN RINYUKAI 2014 (JAPAN)

Koikichi fish farm on behalf of our customers entered 8 koi to this koi show in Tokyo,Japan on 15th Nov 2014.We got 8 prizes from 7 koi we entered, 5 major prize, 2 winner, 1 Second prize,Which is 87.5% Success rate

BEST IN SIZE 60BU

Owner: MR.APIRAK PHISUTHIKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BEST IN SIZE 55BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: MIGITA FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BEST IN SIZE 45BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BEST IN VARIETY DOITSUGOI & SAKURA PRIZE 70BU

Owner: MR.KITTIPHONG ARJSAMAT & MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER KOHAKU 40BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: MATSUE NICHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER KAWARIGOI 40BU

Owner: MR.APIRAK PHISUTHIKUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd PRIZE SANKE 75BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM