37th ALL JAPAN YOUNG KOI SHOW 2021 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 54 koi to this koi show in Niigata, Japan on 27th March 2021. 39 Koi out of 54 won 39 prizes. Among these prizes, there are 7 Major prizes, 10 Winner prizes, 4 first prizes and 18 second prizes the success rate is 72.22% from total entered koi.

BEST IN VARIETY 63 BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

MIYABI PRIZE 28 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SAKURA PRIZE 53 BU

Owner: MR.THANAPOL KHANTAHIRAN

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SAKURA PRIZE 38 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

TSUBAKI PRIZE 43 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: MARUHIDE KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

TSUBAKI PRIZE 38 BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BOTAN PRIZE 53 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE KOHAKU 58 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI

WINNER PRIZE GOSHIKI 58 BU

Owner: MR.PAETAI MANEEPAIROJ

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE A GINRIN 58 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI

WINNER PRIZE B GINRIN 23 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OKAWA NISHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE KAWARIGOI 43 BU

Owner: MR.THANAPOL KHANTAHIRAN

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: AOKIYA KOI FARM

WINNER PRIZE DOITSUGOI 15 BU

Owner: MR.REWAT INTASUEB

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE KOROMO 58 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE TANCHO 33 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: TAMAURA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE TANCHO 28 CM

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

WINNER PRIZE TANCHO 18 BU

Owner: MR.PANTOON KETPAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 63 BU

Owner: MR.FAFUEN TEMBOONKIAT

Breeder: MATSUE NICHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MATSUE NICHIKIGOI CENTER

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 23 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 43 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

1st RUNNER UP DOITSUGOI 23 BU

Owner: MR.THANAPOL KHANTAHIRAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 58 BU

Owner: MR.SAM CHABABAAN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 58 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MARUJYU KOI FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 63 BU

Owner: MR.SAM CHABABAAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 63 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 38 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KONDO KOI FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 23 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP A GINRIN 63 BU

Owner: MR.TOP JOB

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: DAINICHI KOI FARM

2nd RUNNER UP A GINRIN 28 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 53 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 53 BU

Owner: MR.KITTIPHONG ARJSAMAT

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 23 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 23 BU

Owner: MR.DEO SUNNITILAWAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 18 BU

Owner: MR.REWAT INTASUEB

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP HIKARI MOYO 48 BU

Owner: MR.CHAIYOT PAPORN

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KANNO KOI FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 48 BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP SYUSUI 63 BU

Owner: MR.PAETAI MANEEPAIROJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP SYUSUI 58 BU

Owner: MR.MARUT PISUTSINTHOP

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

2nd RUNNER UP SYUSUI 53 BU

Owner: MR.THANAPOL KHANTAHIRAN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM