1st RATCHABURI JUNIOR KOI SHOW 2016 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 23 koi to this koi show in Thailand on 1st RATCHABURI JUNIOR KOI SHOW 2016. We won 16 prizes from the show. Among these prizes, there are 3 Major prizes, 7 Winner prizes, 3 first runner up prizes and 3 second runner up prizes the success rate is 69.56% from total entered koi.

TSUBAKI PRIZE 45 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 40 BU

Owner: MR.PORNANAN PLIENSMARN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 30 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 45 BU

Owner: MR.ATHIKOM XANTHAVANIJ

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER UTSURIMONO & BEKKO 35 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.THANADEJ SIRIWORAKUL

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 25 BU

Owner: MR.CHAIYOT PAPORN

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 40 BU

Owner: MR.PRAWIT KAEWKOETMANEE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 35 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.KITTIPHONG ARJSAMAT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 35 BU

Owner: MR.MONCHAI LEESOMBATPAIBOON

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM