5th INTERNATIONAL JUNIOR KOI SHOW 2017 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 35 koi to this koi show in Niigata, Japan on 22nd April 2017. 26 Koi out of 35 won 29 prizes. Among these prizes, there are 2 Major prizes, 6 Gold prizes, 1 Silver prize and 18 Bronze prizes the success rate is 74% from total entered koi.

PHOENIX PRIZE 27BU & GOLD PRIZE KAWARIGOI 27BU

Owner: MR.PHAISAL JORMKET

Breeder: AOKI YA

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BEST IN VARIETY HI / KI-UTSURI & GOLD PRIZE HI / KI-UTSURI 36BU

Owner: MR.PORNCHAI WATTANAKULCHAI

Breeder: MOMOTARO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OGATA KOI FARM (JAPAN)

GOLD PRIZE GOSHIKI 36BU

Owner: MR.CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: OGATA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

GOLD PRIZE KAWARIGOI 24BU

Owner: MR.DEO SUNNITILAWAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

GOLD PRIZE MUJI 21BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

GOLD PRIZE KOROMO 23BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: MARUSHIN KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

GOLD PRIZE BEKKO 24BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

GOLD PRIZE SHOWA 30BU

Owner: MR.TAWIN LORPHOONPHOL

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

SILVER PRIZE B-GINRIN 15BU

Owner: MR.WASU PRASERTYING

Breeder: ANNETTO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KOHAKU 36BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: MATSUE NISHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KOHAKU 36BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: MARUYAMA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KOHAKU 36BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: ODAKAN

BRONZE PRIZE KOHAKU 36BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: MARUYAMA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KOHAKU 33BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: HOSHIKIN KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KOHAKU 33BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: MATSUE NISHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KOHAKU 33BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: MARUYAMA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE SANKE 27BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: OYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE TANCHO 27BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: MARUSAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OGATA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE KOHAKU 24BU

Owner: MR.PHIL BAMRUNGCHEEP

Breeder: MATSUE NISHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE SANKE 24BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE SHOWA 24BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (Seijyurou)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE SHIRO-UTSURI 24BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE SHUSUI 24BU

Owner: MR.SOMKID MAESOD

Breeder: YAMAJU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE TANCHO 21BU

Owner: MR.SUCHART SRINITIWONGSAKUL

Breeder: MARUSAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE KAWARIGOI 18BU

Owner: MR.VACHIRADAJ THANVICHIEN

Breeder: AOKI YA

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)

BRONZE PRIZE SANKE 15BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM (Japan)