14th ASIA CUP KOI SHOW 2023 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 77 koi to this koi show in Thailand on 16-17th December 2023. 56 Koi out of 74 won 58 prizes. Among these prizes, there are 15 Major prizes, 21 Winner prizes, 11 first prizes and 9 second prizes the success rate is 78.37% from total entered koi.

JUMBO CHAMPION

Owner: MR.APIRUK PHISUTHIKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SUPERIOR CHAMPION AND BEST IN SIZE 75 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

ADULT CHAMPION NON-GOSANKE B

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MINI CHAMPION

Owner: EKI CHEW

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 80 BU

Owner: MR.WEERASAK JANTAB

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 65 BU

Owner: MR.ANUWAT SIRITHANCHART

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 55 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE 55 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE MALE 55 BU

Owner: MR.WUTTIWAT PONKLANG

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 45 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE A 45 BU

Owner: WANVELLA POTIVONGSAJARN

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: WANVELLA POTIVONGSAJARN

Handled: WANVELLA POTIVONGSAJARN

BEST IN SIZE NON-GOSANKE B 35 BU

Owner: MR.JARROD LIM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOI SECRETS

Handled: WANVELLA POTIVONGSAJARN

BEST IN SIZE 30 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 25 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN HIKARI MUJIMONO AND WINNER HIKARI MUJIMONO 90 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 80 BU

Owner: MR.PORNSIN KRAISAKDAWAT

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER ASAGI 75 BU

Owner: MR.ALEXANDER

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 70 BU

Owner: MR.ANUWAT SIRITHANCHART

Breeder: URAKAWA KOI FARM (TORAZO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURIMONO AND HIKARI MOYOMONO 70 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURIMONO AND HIKARI MOYOMONO 65 BU

Owner: MR.VEERA PATARAANANT

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER ASAGI 65 BU

Owner: MR.ALEXANDER

Breeder: MARUHIRO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 65 BU

Owner: MR.KITTIPONG ARTSAMAT

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MUJIMONO 60 BU

Owner: MR.ANUWAT SIRITHANCHART

Breeder: MARUHIRO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 60 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU MALE 50 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU MALE 50 BU

Owner: PHONRAPREE BY KOI SELECTION

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOI SELECTION

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 45 BU

Owner: MR.PANITAN NILPAKDEE

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 35 BU

Owner: MR.WITTAYA MANJAIDEE

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.ALONGKORN LORVAESARATCHAGORN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 35 BU

Owner: MR.PANSA JUANGSURA

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN B 35 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: GOSEI KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: GOSEI KOI

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 30 BU

Owner: MATRIX KOI FARM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: MATRIX KOI FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 70 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIMONO 70 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI UTSURIMONO AND HIKARI MOYOMONO 60 BU

Owner: WANVELLA POTIVONGSAJARN

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU MALE 60 BU

Owner: MR.BENCHAPON BENCHAWAN

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 45 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 45 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIMONO 40 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: YAMAJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 35 BU

Owner: MATRIX KOI FARM

Breeder: KAWAKAMI KOI FRM

Dealer: MATRIX KOI FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 30 BU

Owner: MR.AMNUAY TREEDECHACHAN

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: GOSEI KOI

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 30 BU

Owner: KITA BY KOI SELECTION

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOI SELECTION

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GINRIN B 25 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP HIKARI UTSURIMONO AND HIKARI MOYOMONO 70 BU

Owner: MATRIX KOI FARM

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: MATRIX KOI FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU MALE 70 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 60 BU

Owner: WANVELLA POTIVONGSAJARN

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.SARAWUT PETYEN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 40 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 35 BU

Owner: MR.JAMES LIM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOI SECRETS

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.PANTOON KETPAN

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 35 BU

Owner: MATRIX KOI FARM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: MATRIX KOI FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 30 BU

Owner: MR.ANUPONG SUPAN

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM