KANNO GOSHIKI

TO ORDERPLEASE CONTACT LOGO LINE @

DETAIL

OYAGOI :

VARIETY : GOSHIKI

BREEDER : KANNO KOI FARM

BORN IN : 2018

KEEPING AT : KOIKICHI FISH FARM

SIZE 1 : 48

GENDER : MALE

CERTIFICATE : YES

REMARK 1 :

VIDEO (28/01/2022)