44th ALL JAPAN KOI SHOW 2013 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE!

BOTAN PRIZE 50 BU

Owner: MR.TANAICHANOK LIMPANUSORN

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MARUSEI KOI FARM